Den unge vil under hele forløbet blive fulgt tæt af en EGU vejleder fra OPH.

Denne følger op på såvel praktik- som teoriperioder.

Det er EGU vejlederen, der er ansvarlig for uddannelsesplan, praktikaftaler og støtte undervejs evt. i samarbejde med den unges kontaktperson, mentor, UUvejleder ell. lign.

Når den unge er i et teoriforløb er erhvervsskolen ansvarlig for den faglige del af forløbet og et tæt samarbejde med EGU vejlederen forudsættes.

I tilfælde af at den unge “kører af sporet” indkaldes om muligt den unges UUvejleder og andre involverede parter, til et møde med og omkring den unge.

Såfremt den unge dropper ud af EGUen eller overgår til andet, sendes skriftlig meddelelse herom til UUvejlederen.