Den unge henvender sig enten selv til EGU vejlederen på OPH eller igennem sin UUvejleder, sagsbehandler eller andre med kendskab til den unge og får en tid til en samtale.

Det forventes, at den unge er afklaret og motiveret i forhold til brancheområde og at den unge har vist mødestabilitet i en længere periode.

Det er meget ønskeligt, at den unge har afprøvet den ønskede branche i en periode inden samtalen med EGU vejlederen.

Ved samtalen med EGU vejlederen drøftes mulighederne indenfor den ønskede branche, den unges evner og begrænsninger m.m. og en foreløbig plan for et evt. videre forløb aftales.

Inden start på uddannelse udfærdiger den unge og EGU vejlederen en ressourceprofil, som begge parter underskriver.

EGU vejlederen udarbejder en individuel uddannelsesplan, som tilpasses under hele EGU forløbet og justeres ind i forhold til eleven og arbejdsgiver.

EGU vejlederen fremsender uddannelsesplan og ressourceprofil til den bevilgende myndighed i kommunen, der skal godkende denne.

Når ovenstående er bragt på plads kan uddannelsen starte enten med et praktikforløb eller et skoleophold.

 

Administrativ medarbejder Birthe Hein, tlf. 24 96 00 23, bih@elsesminde.dk

 

EGU vejleder Janni S. Anker, tlf. 61 55 03 38. jana@jelsesminde.dk

 

EGU vejleder Leif Spaanheden, tlf. 61 22 31 94. LS@elsesminde.dk

 

EGU vejleder Kristina Meier Nielsen, tlf. 24 23 27 03. kmn@elsesminde.dk