Under praktikforløbet modtager eleven overenskomstmæssig lærlingeløn fra arbejdsgiveren.

Under teoriforløbene skal eleven ikke have løn, men modtager skoleydelse fra EGU vejlederen.

Eleven ansættes på fuld tid.