Under hele forløbet følger EGU vejlederen (der har et solidt kendskab til den unge) op og står til rådighed med støtte og vejledning til både elev og arbejdsplads.

Efter gennemført uddannelse modtager eleven et uddannelsesbevis, der i de fleste tilfælde giver ret til merit ved fortsat uddannelse.

Uddannelsesbeviset giver ligeledes ret til optagelse i og understøttelse fra en A-kasse.

Der er stort set ingen administration forbundet med det at have en EGU elev, og det lidt, der er, hjælper EGU vejlederen gerne med.

Såvel LO som DA går ind for og støtter EGU.