For eleven:

 

Eleven modtager skoleydelse hver måned under teoriforløbene.

Skoleydelsen udgør kr. 843,50,- for u. 18-årige og kr. 1687,- for o. 18-årige pr. uge.

Skoleydelsen udbetales af OPH.

Eleven modtager overenskomstmæssig lærlingeløn fra arbejdsgiveren under praktikforløbene.

Denne udgør mellem 8000,- og kr. 12.000,- kr pr. md.

De første måneder af en praktik er prøvetid og det kan forekomme, at eleven starter i praktik på skoleydelse, inden han/hun overgår til lærlingeløn.

 

For kommunen:

 

Kommunen godkender EGU aftalen og dermed udgiften til skoleydelsen efter indstilling fra EGU vejlederen på OPH.

Såfremt der forventes yderligere udgifter forbundet med uddannelsen, bevilliger kommunen dette som en del af planen efter ansøgning fra EGU vejlederen på OPH. Dette kan f.eks. være kørekort, svejsecertifikater, hygiejnebevis osv.

(Såfremt den unge ikke er borger i Odense Kommune, må der påregnes en udgift til vejledning på kr. 15.000,- pr. indgået uddannelsesplan.)

OPH har vejledningsforpligtelsen og ansvaret for at fremskaffe praktikpladser. Sidstnævnte kan ske i et samarbejde med øvrige personer omkring den unge.