Unge mellem 16 og 30 år, der på nuværende tidspunkt i deres liv ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Dette kan være unge, der på grund af manglende forudsætninger, er droppet ud af en ordinær ungdomsuddannelse, unge med indlæringsproblemer, eller med sociale eller personlige problemer.

Den unge skal kunne forstå en almindelig arbejdsinstruktion både intelligensmæssigt og sprogligt, være motiveret og realistisk i forhold til det område, den unge ønsker at uddanne sig indenfor, være mødestabil og kunne klare en 37 timers arbejdsuge.

Efter en periode skal den unge “være sin løn værd” set med arbejdsgiverøjne.