Kommunen er forpligtet til at tilbyde EGU til unge under 30 år, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemfører en EUD p.gr.a. manglende boglige færdigheder eller lign.

Disse unge er gode til at lære gennem praktisk arbejde og er motiverede.

EGU har eksisteret siden 1993.

EGU udbydes og gennemføres i et samarbejde mellem kommuner, produktionsskoler, erhvervsskoler og erhvervsliv.

EGU er en skræddersyet arbejderpladsuddannelse, der kan indrettes efter arbejdsgiverens behov og elevens evner. Dette betyder, at arbejdsgiveren har stor medindflydelse på, hvilke teoridele, uddannelsen skal indeholde, og hvornår disse skal ligge.

EGU er en vekseluddannelse, der varer 1½ – 3 år og indeholder 20-40 ugers teoriundervisning på f.eks. en erhvervsskole spredt ud over hele forløbet