Loven om EGU blev vedtaget i 1993.

Siden 2007 har kommunerne været forpligtet til at tilbyde Egu til målgruppen.

Odense Kommune har lavet samarbejdsaftale med Elsesminde, Odense Produktions Højskole (OPH) om at det er OPH, der udvikler og gennemfører EGU for målgruppen i Odense.

 

EGU er en 2 årig uddannelse og i særlige tilfælde 1½ til 3 årig individuelt tilrettelagt, erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, der i princippet kan tages indenfor alle brancher, der kan rumme målgruppen.

 

EGU er en uddannelse med vægt på praktisk arbejde.

EGU skal indeholde mellem 20 og 40 ugers teoriundervisning på f.eks. erhvervsskoler, VUC ell. lign. Resten af uddannelsen foregår som lønnet praktikforløb på en arbejdsplads.

Som regel lægges teoriforløbene på forskellige tidspunkter undervejs i uddannelsen uden krav om beståede eksaminer.

 

EGU skal tilrettelægges efter den unges evner, skolernes muligheder og erhvervslivets behov.