Det betyder at du kan få udført nogle meningsfulde arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen værdifuld arbejdskraft.

Du er med til at uddanne en gruppe unge, der måske ellers ikke ville få en uddannelse og måske dermed ikke få fodfæste på arbejdsmarkedet. I værste fald ryger de måske ud på et sidespor.