Vil du være med til at gøre en forskel ?

En stor gruppe unge har ikke umiddelbart de forudsætninger, der skal til for at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Du kan være med til at gøre disse unge parate til yderligere uddannelse og/eller arbejde, samtidig med, at du tilfører firmaet en ekstra dimension.

Vi er altid parate til at skræddersy en uddannelse efter virksomhedens behov og elevens forudsætninger, så klik på menupunkterne til højre på siden og kontakt en af os, hvis du vil vide mere.